strzałkaSpäť

Baby Planner Hodiny - tichý mechanizmus


cena po prihlásení

Funny wall clock helpful for planning your day with a newborn.


Produktu v kocke:

- na hodinovom číselníku sa nachádzajú sugestívne obrázky namiesto číslic
- tichý mechanizmus
- plášť je pokrytý gumovým povlakom
- hodinový číselník je chránený sklenenou tabuľou


30 cm

0.72
31.0
31.0
4.5
10
GAD02271
5906660863472

Baby Gadgets


Similar gadgets:
Inowacyjna Gospodarka Handlosfera.pl Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Unia Europejska
www.europa.eu
PO IG
www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl
NačítavanieNačítavanie