strzałkaSpäť

Rozprávajúci a počítajúci otváračcena po prihlásení

Počíta otvárane fľaše a reprodukuje nahratý zvuk.


Produktu v kocke:

- zamontovaný počítač fliaš
- hovorí behom otvárania piva
- užívateľ môže nahrať 10 sekúnd ľubovoľného zvuku
- nebanálny spôsob na gratulácie
- možnosť niekoľkonásobného nahrávania a vymazania
- má trojčíslový displej
- resetovanie počítača so zabezpečením pred náhodným vymazaním


Pozrieť viac:
15
5
1

0.05
6.0
17.0
2.5
200
2x AAA (nepripojená)
GAD00231
5907779952064

Froster


Inowacyjna Gospodarka Handlosfera.pl Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Unia Europejska
www.europa.eu
PO IG
www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl
Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl
NačítavanieNačítavanie